ตัวเลือกของบรรณาธิการ

การเอาใจใส่มากเกินไปไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น แต่แย่กว่านั้น

ทำให้ตัวเองอยู่ในรองเท้าของผู้อื่นเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจด้วยความเจ็บปวดของผู้อื่นประสบเมื่อคนอื่นประสบ ... ลักษณะเหล่านี้สนุกกับสื่อที่ดีเยี่ยมในสื่อและโดยทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเรา ไม่มีใครอยากอยู่กับใครบางคนที่ไม่ใส่ใจกับความเจ็บป่วยของเรา

โพสต์ยอดนิยม